Aktuality

15.07.2019 - Nová certifikace hadic na vodu a vzduch pro použití v dolech

Dne 18.6.2019 jsme získali nový certifikát hadic pro vodu a vzduch. Jedná se o nehořlavé a elektrostaticky vodivé hadice pro použití v dolech a prostředích s nebezpečím výbuchu.

23.04.2019 - Nová certifikace pryžových desek TUS/TUW na hořlavost a elektrostatiku

Dne 16.4.2019 jsme získali nový certifikát pryžových desek TUS/TUW. Jedná se o nehořlavé a elektrostaticky vodivé pryže pro použití v dolech a prostředích s nebezpečím výbuchu.

13.02.2019 - DOTAČNÍ PROGRAM

Naše společnost se zúčastnila dotačního programu "Rozvoje venkova"

Název projektu

Pořízení užitkového vozidla a regálového systému pro společnost STOMIL CZ s. r. o.

Číslo a název operace

19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Celkové výdaje projektu

999 988 Kč

Dotace z EU

357 776 Kč

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu bylo pořídit nový regálový systém pro skladování a užitkové vozidlo pro včasnou přepravu výrobků k zákazníkům. Projekt tak přispěje vlivem pořízení nového vozu a navýšením skladovací kapacity k zvýšení efektivity společnosti.

Zlepší se kvalita a rychlost dodávaných výrobků zákazníkům, protože byla postavena nová skladovací hala a budeme schopni zajistit skladování materiálu pro výrobu tak, aby byl skladován přehledně a za dodržení všech předepsaných norem. V oblasti distribuce se pořízením nového dodávkového automobilu zrychlí distribuce dodávaných výrobků zákazníkům.

K dalším cílům projektu se řadí vytvoření jednoho pracovního místa, které vzniklo právě v návaznosti na realizaci projektu."

03.10.2016 - Desky z recyklované pryže

Tlumící deska je vhodná pro využití v oblasti stavebnictví a průmyslu ( pro uložení těžkých strojních zařízení, při jejich kotvení a útlumu vibrací, protiskluzová podlaha…)
Jedná se o  jednovrstvé desky z pryžového granulátu  spojené polyuretanovým lepidlem a zvulkanizované.
Vlastnosti  materiálu se nemění ani v extrémních podmínkách maximální námahy (vlhkost, teplota, prašnost a deformace v tlaku). Veškeré výrobky vykazují výbornou povrchovou odolnost proti otěru, výborně tlumí vibrace.

Parametry zde :

10.12.2013 - Certifikace hadic pro brzdové systémy železničních kolejových vozidel

Dne 3.12.2013 jsme získali certifikát hadic pro brzdové systémy železničních kolejových vozidel. Jedná se hadice na tlakový vzduch pro brzdové spojky železničních vozů, které jsou vyráběny dle normy EN 15807 a splňují požadavky na nehořlavost dle normy UIC 564-2.

31.07.2013 - VÝROBA HYDRAULICKÝCH HADIC

Koncovky lisujeme na armovacím lisu Uniflex. Vyrábíme hydraulické hadice jednoopletové a dvouopletové o jmenovité světlosti od DN 6 do DN 32 mm s koncovkami dle přání zákazníka. V naší nabídce je široký sortiment hydraulických koncovek s různými způsoby připojení a utěsnění. Armujeme koncovky přímé i úhlové .

Pro zhotovení hadice potřebujeme znát:

 • typ koncovky včetně závitu
 • pracovní tlak a délku kompletní hadice
 • typ provozní náplně
 • popřípadě donést starou hadici, podle které se zhotoví adekvátní náhrada
Výrobu hydraulických hadic zajišťujeme v našem skladu na počkání, v případě většího množství či atypických koncovek v co možná nejkratším termínu.

06.08.2012 - Řezání vysokotlakým vodním paprskem.

Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku.

Řezání probíhá na CNC řízeném stole o rozměru pracovní plochy 3000 x 1500 mm. Pracovní tlak vody je 4130 Bar. Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené řezací tryskou. Při zpracování měkkých materiálů se používá čistý vodní paprsek, pro ostatní případy se přisává do vodního paprsku abrazivo pro zlepšení řezu.

Pohyb řezací hlavy a tedy i dráha řezu je řízena počítačem na základě předem sestaveného programu. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez během jedné operace.

Výhody

a) Velkou výhodou při řezání vysokotlakým vodním paprskem je řezání bez tepelného ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické ani mechanické změny a je následně snadno obrobitelný.

b) Minimální silové působení paprsku na řezaný materiál, nedochází ke vzniku mikrotrhlin.

c) Univerzálnost – paprsek dělí většinu materiálů při velkém rozsahu řezaných tloušťek

d) Řezání vodním paprskem je technologií přátelskou k životnímu prostředí. Při vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné zplodiny.

e) Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru – mezi jednotlivými výrobky se ponechávají mezery cca. 3 mm.

Využití technologie

Využití technologie řezání vodním paprskem je poměrně široké. Mezi materiály běžně obráběné vodním paprskem patří například:

 • pěnové materiály, plasty, gumy
 • překližka, balza, podlahové krytiny
 • sklolaminát, kompozity, technické a reklamní plasty
 • elektroizolační, tepelněizolační hmoty
 • mramor, žula, pískovec, sklo, dlažba
 • slitiny hliníku, titanu, mědi, niklu
 • ocel konstrukční, legovaná, nástrojová, tepelně zpracovaná, návarová s extrémní tvrdostí