Polotovary z plastů
Kartit

Kartit

 

Charakteristika

Kartitové desky, tyče nebo trubky jsou vyrobeny z celulózového papíru jako výztuže a modifikované fenolické živice jako pojiva. Mají vysokou elektrickou a mechanickou pevnost.

Použití

Vzhledem ke svým vlastnostem se kartit používá při stavbě transformátorů ve formě izolačních mezistěn, různých konstrukčních prvků, krytů a vložek. Kartit je vhodným materiálem k výrobě izolačních táhel a dílců elektrických rozvaděčů.

Vlastnosti

Vlastnosti kartitových desekMěrná jednotkaHodnota
Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy, (min) Mpa 150
Rázová houževnatost podle Charpyho, (min) KJm2 20
Pevnost v tlaku (min) Mpa 120
Odolnost proti štěpení, (min) N 1700
Teplotní třída   E
Izolační odpor po 24 hod. ve vodě, (min) Ω 1,0.106
Permitivita při 50 Hz, (max)   8
Ztrátový činitel při 50 Hz, (max)   0,15
Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90 °C, (min) kV 25
El. pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90 °C, (min) KV.mmˉ1 8
Tepelná vodivost W.mˉ1.Kˉ1 0,2
Koeficient tepelné lineární roztažnosti 1.Kˉ1.10ˉ6 20 – 40
Teplotní odolnost (teplotní index) TI 140

Zpracování

Desky se mohou opracovávat řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním. Dají se také slepovat klasickým dvousložkovým epoxidovým lepidlem, lepené spoje však nesmí být neúměrně namáhány.

 

Rozměry

Kartitové desky se vyrábí v tloušťkách

  • 0,50 – 2,50 mm v rozměru 1050 x 1050 mm
  • 3,00 – 100,00 mm v rozměru 1040 x 1560 mm

Další možné výrobní rozměry

  • 1220 x 2440 mm
  • 1250 x 2750 mm
  • 1100 x 1150 mm
  • 1100 x 2100 mm
  • 1100 x 2750 mm
Vytisknout