Polotovary z plastů
Sklotextit

Sklotextit

Charakteristika

Sklotextit ARV je vrstvený materiál ve tvaru desek, tyčí nebo trubek, vyrobený z upravené skelné tkaniny jako výztuže a epoxidové živice jako pojiva. Mimo dobrých mechanických, elektroizolačních a fyzikálních vlastností má vysokou klimatickou odolnost a minimální nasákavost. Vysoká dielektrická pevnost, nízký ztrátový činitel a vysoká tepelná odolnost předurčují daný materiál k použití na zařízeních s plným elektrickým výkonem. Vyrábí se rovněž s označením SI – pro použití do teploty 180°C (teplotní třída H)

Použití

Ideální materiál na výrobu součástek pro elektrická zařízení při vyšších teplotách nebo ve vlhkém prostředí, u namáhaných elektroizolačních součástí, jako kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden, transformátorů, rozvaděčů, elektrických strojů aj.

Vlastnosti

Vlastnosti sklotextitových desekMěrná jednotkaSklotextit ARVSI
Měrná hmotnost g/cm3 1,7 – 1,9 1,6 – 1,9
Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy, (min) Mpa 340 120
Vrubová houževnatost (Charpyho) rovnoběžně s vrstvami, (min) KJm2 33 25
Pevnost v tlaku, (min) Mpa 350 160
Teplotní třída F H
Izolační odpor po ponoření do vody, (min) 5.104 1.103
Permitivita při 48 až 62 Hz, (max) 5,5 6,0
Ztrátový činitel při 48 až 62 Hz, (max) 0,04 0,07
Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90 °C, (min) kV 35 25
El. pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90 °C pro sílu 3 mm, (min) kV 30 15
Teplotní odolnost (teplotní index) TI 155 180
Nasákavost ve vodě pro sílu 3 mm, (max) mg 22 40

Zpracování

Desky se mohou opracovávat řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním.

 

Rozměry

Sklotextitové desky se vyrábí v  tloušťkách

  • 0,20 – 4,50 mm v rozměru 1040 x 1560 mm
  • 5,00 – 100,00 mm v rozměru 1050 x 2050 mm

Další možné výrobní rozměry

  • 1100 x 1150 mm
  • 1100 x 1750 mm
  • 1100 x 2100 mm
Vytisknout