Polotovary z plastů
Teflon

Teflon (PTFE)

Charakteristika teflonu

Teflon je krystalický polymer bílé barvy, hladký, pružný, parafinického vzhledu. Obsahuje pouze atomy uhlíku a fluoru s vysokou pevností vazby, což určuje jeho charakteristické vlastnosti jako jsou vysoká chemická odolnost, odolnost proti vysokým teplotám, výborné elektroizolační vlastnosti, těsnící účinky, odolnost proti stárnutí a velmi dobré kluzné vlastnosti. Zároveň velice dobře odolává povětrnostním vlivům, mikroorganismům a je fyziologicky nezávadný i při implantaci do živé tkáně. Výrobky z teflonu jsou hydrofobní, bez chuti a zápachu, zdravotně nezávadné v rozsahu teplot od – 70 do +250ºC. Při teplotách nad 350ºC nastává tepelný rozklad, přičemž jeho zplodiny jsou jedovaté. Vznik jedovatých zplodin může také nastat při obrábění za nevhodných podmínek.


Použití

V elektrotechnice jako izolace vodičů a při výrobě transformátorů a jiných elektrotechnických zařízení, jako těsnění při velkých nerovnostech těsnících povrchů, při střídavých teplotách a vysokém tlaku pro příruby, čerpadla, ložiska, ventily, uzávěry, pumpy, kompresory, míchací a jiná zařízení.

Vlastnosti

VlastnostJednotkaHodnota
Měrná hmotnost g/cm3 2,1
Pevnost v tahu Mpa 12
Protažení % 150
Koeficient tření * 0,07 – 0,11
Teplota použití °C –70 až +250
Teplota tání krystalické fáze °C 327
Teplota rozkladu °C nad 350
Tepelná vodivost W (m°C) 0,23
Nasákavost % 0
Elektrická pevnost kV/mm vyšší než 10
Povrchový odpor ohm vyšší než 1010

* oproti broušení oceli při suchém tření

Zápalnost – teflon patří mezi nejméně hořlavé plasty. Při zahřívání na vzduchu bez plamene nezačne hořet do teploty 575ºC. Pokud je použito přímého plamene, vznítí se v důsledku plynných rozkladných produktů a po odstranění plamene se hoření zastaví.

Chemická odolnost – teflon odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Není odolný proti roztaveným alkalickým kovům, elementárnímu fluoru, roztoku sodíku v kapalném amoniaku a některým organokovovým sloučeninám alkalických kovů. U plněných materiálů je chemická odolnost závislá na druhu použitého plniva.

Rozměrové tabulky:

Teflonové desky

TloušťkaRozměr 400 × 400 mmRozměr 1000 × 1000 mm
mmOrientační hmotnost kg/ksOrientační hmotnost kg/ks
2 0,73 5,00
3 1,16 7,00
4 1,46 9,50
5 1,89 12,00
6 2,20 14,00
8 2,95 19,00
10 3,85 24,00
12 4,42 -
15 5,70 35,00
20 7,70 48,00
30 11,45 72,00
40 15,40 -
50 19,20 -

V této tabulce jsou uvedeny nejčastěji požadované tloušťky desek.
Další možnosti: 7, 25, 35, 45, 65 mm.

Teflonové tyče a bloky

PrůměrDélkaOr.hmotnost
mmmmkg/ks
Ø 10 500 0,056
Ø 12 500 0,080
Ø 16 300 0,130
Ø 20 300 0,200
Ø 25 300 0,324
Ø 30 300 0,470
Ø 35 300 0,630
Ø 40 300 0,810
Ø 45 150 0,570
Ø 50 150 0,700
Ø 60 150 1,040
Ø 70 150 1,400
Ø 80 150 1,820
Ø 90 150 2,300
Ø 100 150 2,840
Ø 120 150 4,060
Ø 130 150 4,810
Ø 140 150 5,580
Ø 150 150 6,420

Teflonové folie

Síla [mm]Šíře [mm]
0,3 100
0,5 100
1 80
1 100

Je možné na objednávku dodat teflon s příměsi grafitu nebo koksu.
Tyče a bloky je možno vyrobit i v délce 1000 mm.

Vytisknout