Polotovary z plastů
Textit

Textit

Charakteristika

Textitové desky, tyče nebo trubky jsou vyrobeny z bavlněné tkaniny jako výztuže a z fenolické živice jako pojiva. Materiál je charakterizovaný výbornými mechanickými a elektroizolačními vlastnostmi, dobrou opracovatelností, nízkou specifickou hmotností vůči porovnatelným materiálům a odolností vůči vodě, olejům a benzínům. Dobrá odolnost proti slabým kyselinám i při vyšší teplotě umožňuje jeho použití jako konstrukčního materiálu při stavbě strojů a zařízení. Vyrábí se s označením E nebo J.

  • E – má oproti textitu J lepší elektrickou pevnost a odpor ve vlhkém prostředí
  • J – má lepší mechanické a kluzné vlastnosti, tlumí nárazy

Použití

Textit se používá na výrobu kluzných ložisek, větších ozubených kol, kladek, kluzných částí strojů a zařízení, tlumících částí, pák, táhel, ochranných kotoučů , podložek, obložení kluzných částí lisů, hoblovacích strojů, rámových pil. v elektrotechnickém průmyslu se používá pro výrobu součástek se zaručenou elektrickou pevností a izolačním odporem na izolační desky, kostry, tělesa přístrojů, skříňových částí rozvoden a rozvaděčů, elektrických strojů a transformátorů.

Vlastnosti

Vlastnosti textitových desekMěrná jednotkaTextit JTextit E
Měrná hmotnost g/cm3 1,3 – 1,4 1,3 – 1,4
Pevnost v ohybu kolmo na vrstvy, (min) Mpa 110 100
Vrubová houževnatost (Charpyho) rovnoběžně s vrstvami, (min) KJ/m2 7 6
Teplotní třída E E
Izolační odpor po ponoření do vody, (min) Ω 1,0.106 5,0.101
Průrazné napětí ve směru vrstev v oleji při 90 °C, (min) kV 1 20
El. pevnost kolmo na vrstvy v oleji při 90 °C, (min) kV 1,5 12
Tepelná vodivost W.mˉ1.Kˉ1 0,2
Koeficient tepelné lineární roztažnosti 1.Kˉ1.10ˉ6 20 – 40
Teplotní odolnost (teplotní index) TI 120 120
Nasákavost ve vodě pro 3 mm, (max) mg 249 162

Zpracování

Desky se mohou opracovávat řezáním, soustružením, frézováním, vrtáním.

 

Rozměry

Textitové desky se vyrábí v tloušťkách

  • 0,50 – 2,50 mm v rozměru 1050 x 1050 mm
  • 3,00 – 100,00 mm v rozměru 1050 x 2050 mm

Další možné výrobní rozměry

  • 1040 x 1560 mm
  • 1220 x 2440 mm
  • 1250 x 2750 mm
  • 1100 x 1150 mm
  • 1100 x 1750 mm
  • 1100 x 2100 mm
Vytisknout