Pryžové desky
Bez polycyklických aromatických uhlovodíků

Pryžové desky bez polycyklických aromatických uhlovodíků

 

Symbol
směsi

Tvrdost
° Sh

Měrná hmotnost

(g/cm3) max.

Pevnost
v tahu
(MPa), min.

Prodloužení při
přetržení
(%) min.

 Trvalé deformace při stlačení o

25% (22h, 70°C,*100°C), (%), max.

 Teplota
křehnutí
(° C), max.

Parametry pryžových desek SBR 

CWMK

50±5

1,30

6

300

40

-40

CWKK

65±5

1,30

8

200

40

-30

Parametry pryžových desek odolných oleji NBR, podmínky zkoušek – 72h/100°C, olej ASTM č.3 (IRM 903). 

CWOZ

65±5

1,35

7

200

*40

-35

CWKZ

70±5

1,40

7

200

*40

-35

Vytisknout